Du er støv

Askeonsdag Vi innleder i dag Kirkens fastetid, det vil si vår fastetid, ved å ta del i det tradisjonelle askevigselsritualet og asken strøs over våre hoder. På én og samme tid signaliserer denne enkle handlingen både vår tilhørighet til jorden og vår tilhørighet til Gud. Tilhørighet til jorden, fordi det er av jordets støv våre … Fortsett Du er støv

Du skal elske

31. søndag i det alminnelige kirkeår (B) Dagens evangelium forteller om en uvanlig situasjon, tatt i betrakting hvordan Jesus vanligvis behandler fariseerne og de lovkyndige. Som regel pleier vi å være vitne til at Jesus har et distansert forhold til dem og er ganske så kritisk. Når han kaller dem hvitkalkede graver, eller kritiserer dem for ikke å … Fortsett Du skal elske