Om meg

Foto: Ania Dziadek

P. Hallvard Thomas Hole OFM

Jeg ble født i Bergen (1984) og trådte inn i Mindrebrødrenes orden (fransiskanere) i 2005. Presteviet i St. Olav domkirke i Oslo 2012. PhD i dogmatisk teologi ved Det pavelige fakultet i Wroclaw, 2021. For øyeblikket er jeg tilknyttet det pavelige universitetet Antonianum i Roma, men bor i Falconara Marittima. Interessefelt er teologisk antropologi og fransiskansk teologi.

PhD:

Antropologia teologiczna Johanna A. Möhlera i Nikolaia F. S. Grundtviga. Studium ekumeniczne (disputas Wroclaw 12.10.2021).

Utgivelser:

Frans av Assisis skrifter (red.), Oslo 2017.

Barmhjertigheten skal gjøre dere fri, Wrocław-Arendal 2016.

Fagartikler:

Ecotheology and Ecumenism within the Churches and Christian Communities in Norway, Communio 39(2019)2, s. 116-134); first published: Opera Theologiae Systematicae 9(2018).

„Communion of Saints” in the Roman Canon, Opera Theologiae Systematicae 8(2017).

Personalization of the Eucharist in Prefaces of Saints on the example of the Preface of Saint Francis, Opera Theologiae Systematicae 8(2017).

The contribution of Franciscan spirituality and theology in the making, understanding and further development of the concept of “ecological conversion”, Opera Theologiae Systematicae 7(2017).

The theological Ecosophy of «The Canticle of Creatures» by Saint Francis of Assisi, Opera Theologiae Systematicae 6(2016).

He… by the Holy Spirit was incarnate… and became man. The theological anthropology of Baptism according to the Danish theologian, thinker and poet Nicolai Grundtvig, Opera Theologiae Systematicae 5(2016).

Popularisering:

Eviggrønn tro – fransiskanske impulser til økologisk omvendelse, i: Norseth K. (red.), Katolsk grovbrød, Oslo, St. Olav forlag, 2022, s. 55–74.

Annet: